erb

Obec
Sloup v Čechách

   mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách

KDY: 4.9. 2019 od 18:00 hod.

KDE: KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE Sloup v Čechách

 

PROGRAM:

1. Zahájení – volba pracovních skupin

    Zapisovatel

    Ověřovatelé zápisu

    Hlasování

    Schválení programu

2. Schválení zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 26.6.2019

3. Volba vedení úřadu

4. 4. rozpočtové opatření k 31.8.2019

5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-4017076/VB/1

6. Omexom GA Energo s.r.o. – dodatek č.1

7. Kontrola z MVČR – nápravná opatření

8. Úprava zřizovací listiny p.o.Koupaliště

9. Sponzorský dar DD Sloup na kulturní program

10. Různé

11. Diskuze

12. Závěr


 

Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.